• Pedagogika Montessori

    • „Pomóż mi to zrobić samodzielnie” –
     dziecko ma prawo do samodzielnego i nieskrępowanego rozwoju,
     pracy własnej przy odpowiedniej pomocy nauczyciela.

     /Maria Montessori/


     W pracy z najmłodszymi dziećmi na początkowym etapie edukacji w klasach 1-3 wykorzystujemy elementy metody pedagogicznej Marii Montessori.

     1. Wzbudzamy w dzieciach naturalną chęć do nauki, odkrywania świata i siebie samego w świecie.
     2. Uczymy przezwyciężania strachu i wykorzystywania porażki na drodze do osiągnięcia sukcesu.
     3. Pomagamy w budowaniu poczucia własnej wartości.
     4. Pracujemy, wykorzystując materiały rozwojowe Montessori. Dzięki temu dziecko ma możliwość poznania świata za pomocą konkretów – dzieci poznają litery, cyfry, pojęcia, dźwięki itd. Materiały pomocnicze można nie tylko zobaczyć, ale także dotknąć, poczuć, usłyszeć. Uaktywnione zostają wszystkie zmysły, by w późniejszym etapie nauki lepiej radzić sobie z pojęciami bardziej abstrakcyjnymi.
     5. Uczymy dziecko efektywnej pracy własnej.
     6. Pomagamy w rozwijaniu indywidualnych potrzeb dziecka podczas lekcji jak i na oferowanych przez nas zajęciach pozalekcyjnych.
     7. Dajemy okazję do zdobycia wielu praktycznych umiejętności np. przygotowanie prostych potraw, dekorowanie stołu, układanie bukietów, dbanie o ogród i zwierzęta.
     8. Odwiedzamy miejsca w naszym mieści i poza, które tematycznie związane są z omawianymi tematami.
     9. Stwarzamy dziecku możliwość aktywnego odpoczynku podczas organizowanych przez nas zajęć sportowych.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonej Górze
   • 68 326 36 80
   • ul. Stefana Wyszyńskiego 101 65-536 Zielona Góra Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych